Registrovať sa

Ďakujeme Vám za Vašu registráciu!

V najbližšom čase dostanete potvrdzovací e-mail. Kliknite na linku pre dokončenie registrácie. Pokiaľ by Vám e-mail neprišiel do e-mailovej schránky, skontrolujte si prosím priečinok so spamom alebo reklamnou poštou.

Detailné informácie

 

Prieskumy pomáhajú podnikom a inštitúciám správne sa rozhodnúť, zistiť názory zákazníkov na tovar a služby, zamestnancov na zamestnávateľov, ale aj otestovať reklamné koncepty či internetové stránky. Náš panel respondentov je tvorený veľmi pestrou vzorkou ľudí zo Slovenska.
Ako prieskumy prebiehajú
Pri každom novom prieskume vykonáme najskôr výber účastníkov prieskumu. Vybraní ľudia potom od nás obdržia emailom pozvánku na účasť na prieskume. V e-maile sú uvedené základné informácie o prieskume, spôsob vstupu do dotazníka a odmena za dotazník. Účasť v prieskumoch je dobrovoľná a je na Vás, či sa rozhodnete zúčastniť sa alebo nie.
Internetové diskusie
Skupinové diskusie (Focus Groups) sú jednou z výskumných metód, kedy sa zíde vo virtuálnej miestnosti menšia skupina respondentov (väčšinou 6 – 10 ľudí) a diskutujú s moderátorom na danú tému. Diskusia je honorovaná a obvykle trvá 1 – 2 hodiny.
Online dotazníky
E-mailom dostanete pozvánku na účasť v online dotazníku, ktorá bude obsahovať adresu stránok dotazníka, tému a odmenu za vyplnenie. Po kliknutí na odkaz v e-maile sa prihlásite pod svojím heslom a vyplníte dotazník. Následne je Vám pripísaný príslušný počet bodov na Váš účet vo forme EURObodov (100 EURObodov = 1€).
Telefonické prieskumy
V prípade vhodného prieskumu Vás telefonicky kontaktuje náš anketár a prejde s Vami postupne celý dotazník. V prípade, že sa Vám telefonát nebude práve hodiť, je možné sa dohodnúť na neskoršie zavolanie. Čoskoro po dokončení dotazníka Vám budú pripísané body.