Máme aplikáciu pre Android!

Vďaka aplikácii Prieskumy - onlineklub.sk sa o novom prieskume okamžite dozviete cez notifikáciu bez toho, aby ste museli kontrolovať svoju e-mailovú schránku.

Ďakujeme Vám za Vašu registráciu!

V najbližšom čase dostanete potvrdzovací e-mail. Kliknite na linku pre dokončenie registrácie. Pokiaľ by Vám e-mail neprišiel do e-mailovej schránky, skontrolujte si prosím priečinok so spamom alebo reklamnou poštou.

Kontakt

Go4insight s.r.o.
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
Slovenská republika

e-mail: info@mail.onlineklub.com
web: www.onlineklub.com

IČ: 51428687
DIČ: 2120712253
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 126398/B

Autorské práva

Obsahy týchto stránok sú chránené autorskými právami. Akékoľvek ďalšie využitie, najmä ukladanie do databázy, zverejňovanie, kopírovanie, akékoľvek formy komerčného využitia a odovzdávanie tretím osobám, či už v plnom rozsahu, čiastočne alebo v spracovanej forme je bez súhlasu Go4insight s.r.o. zakázané. Tlačený alebo iný obsah je k dispozícii iba pre osobnú potrebu. Nie je sprístupnený tretím osobám, ani pre nekomerčné účely alebo súkromné záujmy, napríklad pre prezentáciu tretím stranám. Úplné alebo čiastočné použitie zdrojového kódu alebo iných zložiek systému a publikovaných materiálov (obrázky, zvuky atď.) je chránené autorskými právami a licenčnými podmienkami majiteľa a akékoľvek použitie musí byť výslovne písomne schválené.

Odvolanie

Vydavateľ zostavuje a upravuje informácie na tejto webovej stránke na základe svojich najlepších znalostí s cieľom poskytnúť tak používateľom seriózne a aktualizované informácie. Všetky informácie k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu alebo internetu znamená, že nie sú priamo spojené s vydavateľom. Nebude prijatý žiaden záväzok za informácie obsiahnuté tam ani žiadne následky jeho použitia. V súlade so zákonom, vydavateľ výslovne poukazuje na to, že chyby nemožno úplne vylúčiť, a že všetky informácie sú poskytnuté k oprave. Vydavateľ nenesie zodpovednosť za chyby týkajúce sa dôsledku zdrojov alebo spracovania a nenesie zodpovednosť za obsah a jeho následky. Vydavateľ najmä nenesie priamu alebo nepriamu zodpovednosť za priame alebo nepriame dôsledky použitia alebo zneužitia informácii obsiahnutých na týchto webových stránkach.